SRC 3 BELGESİ NEDİR?

SRC 3 BELGESİ NEDİR?

SRC 3 Belgesi, uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı için zorunlu olan bir mesleki yeterlilik belgesidir. Bu belge, ticari araç sürücüleri için önemli bir gerekliliktir ve uluslararası veya yurt içi eşya, kargo, yük taşımacılığı yapan sürücülerin alması gereken bir belgedir.

SRC 3 belgesine başvurmak isteyen sürücüler, belgeyi almak için öncelikle belirli bir eğitim sürecini tamamlamaları gerekmektedir. Bu eğitim süreci genellikle 41 saatlik bir programı kapsar ve sürücülere taşımacılıkla ilgili önemli bilgileri aktarmayı amaçlar. Eğitimi tamamlayan sürücüler, ardından belge için bir sınava girmek zorundadır ve bu sınavı başarıyla geçmeleri halinde SRC 3 belgesini almaya hak kazanırlar.

SRC 3 belgesi için başvuruda bulunacak olan sürücüler, biyometrik fotoğraflarını, diploma ve öğrenim belgelerini, nüfus cüzdanı fotokopisini, ehliyet fotokopisini ve adli sicil kaydını hazırlamalıdır. Bu belgeleri tamamladıktan sonra SRC 3 belgesi kursuna kaydolabilir ve eğitim sürecini tamamlayabilirler. SRC 3 belgesi kurslarının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumu olması önemlidir, aksi takdirde alınan belgenin geçerliliği olmayacaktır.

SRC 3 belgesi için sınava girme hakkı 4 kez verilir. Ancak 4 sınavda da başarısız olan sürücülerin tekrar bir sınav şansı verilmez ve kursu yeniden alması gerekmektedir. SRC 3 belgesi, uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı yapan sürücüler için önemli bir belge olup, taşımacılıkla ilgili yasal düzenlemeleri ve güvenlik önlemlerini yerine getirme sorumluluğunu yükler.

25 Şubat 2003 tarihinden önce ehliyet sahibi olan sürücülerin e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Ancak 25 Şubat 2003 tarihinden sonra ehliyet sahibi olan sürücüler, öncelikle eğitim almaları ve sınava girmeleri gerekmektedir.

ŞOFÖRLERDE OLMASI GEREKEN NİTELİK VE ŞARTLAR NELERDİR?

Şoförlerde olması gereken nitelikler ve şartlar şunlardır:

Mesleki Yeterlilik Belgeleri: İlgili kurumlar tarafından belirlenen ve gerektiği görülen mesleki yeterlilik belgelerine sahip olmaları şart koşulmuştur. Bu belgeler, sürücülerin ilgili taşıt türüne uygun olarak yetkinliklerini kanıtlar.

Sürücü Belgeleri: Kişinin süreceği taşıtın türüne göre uygun sürücü belgelerine sahip olmaları gereklidir. Örneğin, büyük otobüs kullanacak sürücülerin ilgili sınıf ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir.

Yaş Şartları: Büyük otobüs kullanacak sürücülerin 66 yaşından büyük olmamaları veya 26 yaşından küçük olmamaları şart koşulmuştur. Bu yaş sınırlamaları, sürücülerin fiziksel ve psikolojik olarak uygun olduğunu sağlamayı amaçlar.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı: Tehlikeli madde taşıyan araçları kullanacak sürücülerin, ilgili mevzuatın öngördüğü eğitimi almış olduklarını gösteren belgeye sahip olmaları gereklidir. Bu belge, sürücülerin tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınmasında bilgi ve beceri sahibi olduklarını kanıtlar.

Ceza Durumu: Silah, uyuşturucu, gümrük kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı gibi suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olmaları şart koşulmuştur. Bu şart, sürücülerin güvenilirliklerini sağlamayı hedefler.

Bu nitelikler ve şartlar, sürücülerin güvenli ve yasal bir şekilde taşımacılık faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için önemlidir.

Ayrıca, şoförlerin trafik kurallarına uymaları, araçların bakım ve kontrolünü yapmaları, yolcuların güvenliğini sağlamaları gibi temel sorumlulukları da bulunmaktadır. Trafikte güvenli bir şekilde seyahat etmek için şoförlerin dikkatli, saygılı ve sabırlı olmaları da önemlidir. Ayrıca, iletişim becerileri, yolcularla etkileşim kurabilme yeteneği gibi sosyal beceriler de önemlidir.

SRC3 BELGESİ YURTİÇİNDE GEÇERLİMİ?

SRC 3 belgesi, uluslararası eşya-kargo taşımacılığı yapacak sürücülerin alması gereken bir belgedir. SRC 3 belgesi alan sürücüler, hem yurt içinde hem de yurt dışında çalışabilirler.

SRC 4 belgesi ise yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı yapacak sürücülerin alması gereken bir belgedir. SRC 4 belgesi alan sürücüler yurt dışında taşımacılık yapamazlar, yalnızca yurt içinde faaliyet gösterebilirler.

Dolayısıyla, SRC 3 belgesi hem uluslararası taşımacılık hem de yurtiçi taşımacılığı kapsadığı için, SRC 3 belgesi alan sürücüler yurt içinde de çalışabilirler. SRC 4 belgesi ise yurtiçi taşımacılığı kapsadığı için yurt dışında çalışmaya izin vermez.

SRC 3 belgesi hangi araçlar için geçerli?

SRC 3 belgesi, yurtdışında kargo ve eşya taşımacılığı yapacak olan ticari araçlar için geçerlidir. Aynı zamanda yurtiçinde de eşya ve kargo taşımacılığı yapabilirler. SRC 3 belgesi ile aşağıdaki araçları kullanabilirsiniz:

Kamyonet

Pikap

Kamyon

Çekici (TIR)

SRC 3 belgesi, bu tip araçları kullanan sürücülerin uluslararası eşya ve kargo taşımacılığı yapabilme yetkinliklerini belgelemektedir. Yani, SRC 3 belgesi olan bir sürücü bu tür ticari araçları hem yurt içinde hem de yurt dışında kullanabilir.

SRC3 ile yolcu taşır mı?

SRC 3 belgesi, yolcu taşımacılığı için geçerli değildir. Yolcu taşımacılığı yapmak isteyen sürücülerin SRC 1 veya 2 belgesine sahip olması gerekmektedir. SRC 2 belgesi, yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak sürücülerin alması gereken belgedir ve yolcu taşımacılığı için gerekli olan mesleki yeterliliği belgelemektedir.

Özetle, SRC 3 belgesi yük taşımacılığı için geçerli olup, yurtiçi ve yurtdışı eşya-kargo taşımacılığını kapsar. Yolcu taşımacılığı yapmak isteyenler ise SRC1 veya 2 belgesini almalıdır.

SRC 3 belgesi sınavsız nasıl alınır?

SRC 3 belgesi için sınavsız bir şekilde alma imkanı bulunmaktadır. 25 Şubat 2002 tarihinden önce C-D-E sınıfı ehliyet alan sürücüler bu imkândan faydalanabilir. Bu tarihten önce trafik tescil kuruluşlarından sürücü belgesi tescil edilen kişiler, e-devlet üzerinden Ulaştırma Bakanlığı’na başvurarak sınavsız SRC 3 belgesini alabilirler.

SRC 3 ve 4 aynı anda alınır mi?

SRC 3 ve SRC 4 belgeleri farklı taşımacılık türlerini kapsadığı için aynı anda alınması gerekmez. SRC 3 belgesi, uluslararası eşya-kargo taşımacılığı için gereklidir, SRC 4 belgesi ise yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı için gereklidir.

SRC 3 belgesine sahip olan bir sürücü zaten uluslararası eşya-kargo taşımacılığı yapabilmektedir ve bu belge, yurtiçi eşya-kargo taşımacılığını da kapsar. Bu nedenle, SRC 3 belgesine sahip bir sürücünün ayrıca SRC 4 belgesini almasına gerek yoktur.

SRC 1 ve SRC 2 belgeleri için de benzer bir durum geçerlidir. SRC 1 belgesi uluslararası yolcu taşımacılığı, SRC 2 belgesi ise yurtiçi yolcu taşımacılığı için gereklidir. Dolayısıyla, SRC 1 belgesine sahip olan bir sürücünün ayrıca SRC 2 belgesini almasına gerek yoktur.

Her belge, farklı taşımacılık türlerine yönelik yetkinlikleri belgelediği için sürücüler ihtiyaçlarına göre ilgili belgeyi almalıdır.

SRC 3 kimler alamaz?

SRC 3 belgesini alamayacak veya belgeyi yenileyemeyecek durumda olan kişiler aşağıdakileri içerebilir:

Ehliyet sahibi olmayanlar: SRC belgesi almak için uygun aracı kullanma yeteneği gerekmektedir. Bu nedenle, ehliyet sahibi olmayanlar SRC belgesini alamazlar. SRC belgesi için gereken ehliyet türünü almak için ilgili ehliyet sınıfını tamamlamak gerekmektedir.

66 yaşını dolduranlar veya 66 yaşından gün alanlar: SRC belgesi için yaş sınırlamaları vardır. 66 yaşını dolduran veya 66 yaşından gün alan kişilere SRC belgesi verilmez.

65 yaşından önce alınmış bir SRC belgesi: Eğer kişi 65 yaşından önce SRC belgesini almışsa, 65 yaşını doldurduktan sonra belgenin geçerliliği sona erer ve belge yenilenemez.

Bu durumlar SRC 3 belgesi için genel geçerlidir.

SRC 3 Sınavı Kaç Puanla geçilir?

SRC 3 sınavında 40 soru bulunmaktadır. En az 28 soruya doğru cevap vererek en az 70 puan almanız gerekmektedir. Bu puanı elde etmeniz durumunda SRC 3 belgesini almaya hak kazanırsınız.

Tır sürmek için SRC kaç lazım?

TIR, çekici gibi ağır ticari araçları kullanacak sürücülerin SRC belgesine ihtiyaçları vardır. Bu durumda, yurtiçinde kamyon, TIR, çekici gibi araçları kullanacak sürücüler için SRC 4 belgesi gereklidir. SRC 4 belgesi, yurtiçi eşya-kargo taşımacılığı için geçerlidir.

Öte yandan, yurtdışında kamyon, TIR, çekici gibi araçları kullanacak sürücüler için SRC 3 belgesi gereklidir. SRC 3 belgesi, uluslararası eşya-kargo taşımacılığı için geçerlidir.

Bu nedenle, tır sürmek için hem yurtiçinde SRC 4 belgesine hem de yurtdışında SRC 3 belgesine ihtiyaç duyulur. SRC 4 belgesi yurtiçinde, SRC 3 belgesi ise yurtdışında tır sürmek için gerekli olan belgelerdir.

SRC 3 kazandıktan sonra ne olur?

SRC 3 sınavında başarılı olduğunuzda, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten yaklaşık bir hafta sonra Halk Bankası şubelerine 93 TL ödeme yapmanız gerekmektedir. Bu ödeme sonrasında SRC 3 belgeniz e-devlet üzerinde aktif olacaktır. Çevirme durumunda gbt’nizden gözükecektir. Size lazım olması durumunda e-devlet üzerinden barkodlu çıktısını alabilirsiniz.  

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir